Kırıntılar

“Problemleri, onları üreten kafalarla çözemeyiz.”

Albert Einstein

“Hepimiz amatörüz, başka bir şey olacak kadar yaşamıyoruz.”

Charlie Chaplin

“Şahsiyet, görünen cemiyet içinde görünmeyen cemiyeti seçip, tahtını onun bağrınmda kurmakla fethedilir.”

Cemil Meriç

“Münakaşada zafer, mağlup olanındır.”

Cemil Meriç

“En koyu bir makyajla bile gizlenemeyecek derecede çirkin bir yüz varsa ortada, bu yüzü bir dereceye kadar kabul edilebilir kılmanın en akıllıca, daha doğrusu en kurnazca yolu, bu yüze en abartılısından bir çirkin adam makyajı yapıp, sonra da ‘aslında bu adam hiç de öyle göründüğü gibi çirkin değil; yani bu çirkinlik doğrudan doğruya kendisinin çirkinliği değil; hele bir temizleyin suratını bu boyalardan, bakın altından ne kadar güzel ya da hiç değilse o kadar da çirkin olmayan bir yüz çıkacak’ demektir.”

Kadir Cangızbay

“Sokakta insanlar boğazlanırken, düşüncenin asaletine sığınarak, elini kolunu bağlamak, düşünceye ihanettir.”

Cemil Meriç